Reus Serveis Municipals
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Adquisició del mobiliari per a la Biblioteca Pere Anguera - Mas Iglesias

PDF Imprimeix Correu electrònic
Publicat al web el 15 de juliol de 2015

CODI:CO-2015/9-RSM
OBJECTE:Adquisició del mobiliari per a la Biblioteca Pere Anguera - Mas Iglesias
TIPUS CONTRACTE:Subministrament
PROCEDIMENT:Obert subjecte a regulació harmonitzada, tramitació ordinària
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:307.328,34 euros IVA inclòs
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ D'OFERTES:  
18 de agosto de 2015 a les 14h
ANUNCIS DOUE09-07-2015
 
Per a conèixer les dades completes de la licitació, vegeu la documentació annexa.
 
ATENCIÓ: per a prendre part en la licitació, caldrà lliurar complimentada i signada la FITXA DE PARTICIPACIÓ (ANNEX 8 del Plec); es presentarà fora de sobres i es retornarà registrada al licitador a mode de justificant de lliurament de la resta de documentació.

Avís 1 (16-07-2015): En data d'avui s'ha incorporat a la documentació adjunta una segona part del projecte que inclou 3 plànols d'ubicació.

Avís 2 (16-07-2015): En data d'avui s'ha substituït la 1a part del projecte, per la versió actualitzada a data juny de 2015. Per error s'havia adjuntat una vesió obsoleta. Disculpeu les molèsties.

Avís 3 (16-07-2015): S'ha detectat una errada numèrica en el Plec Administratiu, referent a l'import del Lot1 de la Fase 1a: on consta 33.891,24 hi hauria de constar 32.891,24. El total de la fase no es veu afectat. En la versió 3 del document l'error ja està corregit. Disculpeu les molèsties.

Aclariment 1 (21-07-2015): La documentació que s'exigeix a la clàusula H del Plec Administratiu al punt "altra documentació a presentar per les empreses licitadores" anomenada "catàlegs dels mobles i memòria descriptiva" s'ha d'incloure al sobre B.

Aclariment 2 (27-07-2015): Pel que fa a les dates de lliurament i terminis de garantia proposats pels licitadors, també esmentats a la clàusula H del Plec Administratiu, cal que s'adjuntin al sobre C amb l'oferta econòmica

Aclariment 3 (30-07-2015): El programa de treball amb el calendari previst de lliurament del material de cada fase s’ha d’incloure al sobre C, malgrat en l’annex 3 es demana que s’inclogui en el sobre B.

Atès que la millora del termini de lliurament és un dels criteris objectius de valoració, és necessari que s’adjunti en el sobre C.


Avís 4 (7/9/2015): s'informa que el proper dimarts 8 de setembre tindrà lloc l'obertura pública del sobre B, a les 13:30 a la Sala de Recursos Generals, a l'entresòl del Palau Municipal a la Plaça Mercadal. 


Avís 5 (17/9/2015): s'informa que el proper dijouss 17 de setembre tindrà lloc l'obertura pública del sobre C, a les 13:30 a les dependències municipals de la Raval de Robuster, número 43, 1a planta..
 
Avís 6 (10/10/2015): s'informa que en data d'avui es publica en aquest perfil la puntuació final de les ofertes admeses. 
 
Avís 7 (26/11/2015): s'informa que en data d'avui es publica en aquest perfil l'anunci de formalització de contracte.