Reus Serveis Municipals
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Oferta de Treball: graduada o graduat per a suport a la gerència de Reus Serveis Municipals SA, en matèria de coordinació gerencial amb l'Agència de Promoció de Ciutat "Reus Promoció"

PDF Imprimeix Correu electrònic

Publicada en data 09/12/2021 - (termini inscripcions tancat)

 

CONVOCATÒRIA PER RAÓ D’URGÈNCIA, PER COBRIR TEMPORALMENT UN LLOC DE TREBALL A TEMPS PARCIAL DE SUPORT A LA GERÈNCIA DE REUS SERVEIS MUNICIPALS SA, EN MATÈRIA DE COORDINACIÓ GERENCIAL AMB L’AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DE CIUTAT “REUS PROMOCIÓ”

Selecció de personal d’una persona tècnica de suport a la gerència de Reus Serveis Municipals, per a cobrir una necessitat de naturalesa inajornable, temporal i transitòria de coordinació de les funcions atribuïdes a la direcció de l’Agència de Promoció de ciutat, de l’Ajuntament de Reus.


REQUISITS MÍNIMS:

 •  Titulació Superior, Llicenciatura o equivalent. Es valoraran especialment els àmbits d’Economia, Màrqueting i Comunicació, Gestió Empresarial i Promoció Turística.
 •  Tenir la condició de personal laboral indefinit de l’empresa Reus Serveis Municipals SA o una de les seves empreses filials (Reus Mobilitat i Serveis SA; Reus Desenvolupament Econòmic SA).

 EXPERIÈNCIA I CAPACITATS

 Es valoraran especialment els coneixements, capacitats i experiències en:

 • Gestions i relacions amb el teixit socioeconòmic de Reus i àmbit d’influència
 •  Promoció de Ciutat en els àmbits econòmic, comercial i turístic
 • Gestió d’equipaments públics orientats al visitant, amb contingut expositiu i activitats diverses
 • Gestió i organització d’esdeveniments
 • Planificació i desenvolupament d’activitats orientades a la promoció i desenvolupament i a la promoció econòmica de la ciutat.


 S’OFEREIX

 • Contracte laboral d’obra i servei amb Reus Serveis Municipals SA a temps parcial (25% jornada, orientativament).

 

Presentació de sol·licituds:

 

Per prendre part en el procés selectiu, caldrà presentar un sobre tancat adreçat a la gerència de Reus Serveis Municipals SA, indicant SELECCIÓ DE PERSONAL, que inclogui el model de sol·licitud (adjunt a aquesta convocatòria) omplert i la següent documentació mínima:

 • Còpia del DNI
 • Còpia acreditació titulació requerida
 • La documentació que es consideri necessària per acreditar els mèrits, coneixements,  capacitats i experiències que es valoren.

Les sol·licituds es podran presentar al Registre General de la societat REUS SERVEIS MUNICIPALS SA situat a la segona planta del Palau Municipal, Pl. Mercadal 1 de Reus (43201) en horari de 9h a 14h o dipositades a la bústia física ubicada al vestíbul de l’Ajuntament (Pl. Mercadal, 1, Reus).

Termini de presentació de sol·licituds3 dies hàbils des de la publicació de l'anunci a la web www.reusmunicipals.cat

L’anunci d’aquesta selecció de personal, els anuncis successius i tota la documentació a publicar referent a ella es farà a través de la pàgina web de l’empresa Reus Serveis Municipals SA (www.reusmunicipals.cat), sense perjudici que, a més a més, es puguin utilitzar altres vies de difusió.