Reus Serveis Municipals
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Servei de Mediació d'Assegurances

PDF Imprimeix Correu electrònic
Publicat al web el 7 de setembre de 2015
CODI:CO-2015/17-RSM
OBJECTE:Servei d’assessorament fiscal, pel grup d’empreses Municipals de l’Ajuntament de Reus, excepte per l’Hospital Sant Joan de Reus, i les seves entitats depenents.
TIPUS CONTRACTE:Servei
PROCEDIMENT:Procediment negociat sense publicitat
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:43.560,00 euros IVA inclòs  66.000 euros IVA inclòs
DATA LÍMIT PRESENTACIÓ D'OFERTES: 
3 de juliol a les 14h  24 de setembre de 2015 a les 14h 


Aclariment 1 (29-09-2015): En data d'avui s'ha afegit el document "Addenda pòlisses hospital", com a document complementari al Plec de Cláusules, a tenir en consideració per les empreses convidades.

Avís 1 (5-10-2015): Us informem que queda ampliat una setmana la data límit de presentació d'ofertes, quedant fixada en el dia 16 d'octubre de 2015 a les 14h.

Avís 2 (14-10-2015): Us informem que hem afegit els annexos en versió editable.

Avís 3 (04-11-2015): Us informem que el dijous 5-11-2015 tindrà lloc l'obertura pública del sobre B. Serà a la sala polivalent de l'edific d'Hisenda Municipal, carrer St. Llorenç 25, a les 13h.

Avís 4 (05-01-2016): Es comunica a les empreses que participen en la licitació pública que s'està efectuant el procés de valoració de la documentació relativa al sobre B que conté els criteris sotmesos a judici de valor.

Avís 5 (15/03/2016): Us informem que el divendres 18-3-2016 tindrà lloc l'obertura pública del sobre C. Serà a la sala de Recursos Generals de l'edifici Palau Municipal de la plaça Mercadal, 1, a les 13 H.

Avís 8 (10/06/2016): Us informem que el passat 25 de maig de 2016 es va adjudicar el contracte a l'empresa Willis Iberia Corredoria de Seguros i Reaseguros SA. S'adjunta la resolució.